Kategorier
Frilans

Skadade i vården behandlas inte väl av det offentliga

En ganska komplicerad granskning har gjorts av några aspekter av hur samhället behandlar skadade i vården. Först har dessa personer skadats av vården och sedan har de ofta skadats av det allmänna ännu en gång när de sökt få ekonomisk och ideell upprättelse. Och denna gång inte sällan ännu värre. Det är avskyvärt hur illa personer som slåss för sin rätt kränks och att det kan fortgå i vårt land. Här är ett exempel av många. Att granska detta är ett av journalistikens viktigaste områden idag i Sverige. Jag kommer att fokusera området under lång tid framöver i olika omfattning.

Kategorier
Frilans

Nämndeman granskas mer ingående

En nämndeman som fått ut stora ersättningar för inkomstförlust granskas närmare. Personen i fråga, som idag är aktiv politiker i Mellansverige, har fått frågor om detta, men ännu inte svarat. Reglerna är sådana att enbart faktisk inkomstförlust ersätts och politikern har nu ombetts svara på vissa frågor.

Kategorier
Frilans

Psykosocial arbetsmiljöenkät genomförs vid Kundcenter Gävle, Försäkringskassan

Närmare 220 anställda har fått info-brev och inloggningsuppgifter för att besvara en enkät framarbetad av PREVENT. Ytterligare granskning görs av organisationen av arbetet, t ex hur stor arbetsbelastningen egentligen är för de anställda i form av inkommande telefonsamtal.

– Kundcenter har inte något mål eller uppföljning för det, menar controller Kent Spjut vid Försäkringskassan.

 

Ytterligare info

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/massavhopp-fran-forsakringskassan-i-gavle?_ga=1.46748386.475916028.1435762523

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/forsakringskassan-i-gavle-drabbat-av-massavhopp

http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/forsakringskassan-den-sjuka-arbetsplatsen