Jäv

Det finns några områden jag är jävig att granska som journalist. Dessa är:

1. Vi arbetar för fiber-bredband i vår hembygd och jag är drivande styrelseledamot i byns förening. Föreningen har kopplingar till länsstyrelsen (bidrag har sökts) och internetleverantörer samt har haft omfattande kontakter och samarbete med Sandviken Energi AB och Sandnet. Jag arbetar också vid Sandviken energi AB (Sandnet) som projektledare för fiber i landsbygden. Beroendeställning finns som omöjliggör granskning.

2. Granskning kan inte ske av mina uppdragsgivare. Beroendeställning finns som omöjliggör granskning.

3. Jag är sedan lång tid tillbaka i tvist med HSB p g a brister i fastighet. Bristerna påverkade hälsan.  Detta omöjliggör objektiv granskning.

4. Sedan 1990-talet har jag drivit företag som sålt arbetsmaterial till skolor om miljö och etik. Vissa skolor är fortfarande skyldiga mig pengar för varor och tjänster. Detta omöjliggör objektiv granskning av dessa. Kopplat till detta har viss skolpersonal falskeligen beskyllt mig för vissa saker. Ingen grund finns för beskyllningarna.

Jag lämnar med varm hand över ev granskning av dessa områden till andra journalister och intresserade. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *