Kategorier
Frilans

Hemliga svar bekräftar skyddsombudets farhågor

Personalens dom är hård över arbetsförhållandena vid Försäkringskassans kundcenter i Gävle. Det visar den läckta interna undersökning som ledningen hemlighåller.

Media rapporterade i somras om bristerna vid arbetsplatsen, bland annat i samband med att f d skyddsombudet Irre del Barba drogtestats när hon gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Då var hon tydlig med sina krav.

– Arbetsgivaren måste ta ansvar för de anställda, sa hon.

Nu klargör en intern anonym enkätundersökning, som genomförts efter anmälan, att problemen är mycket omfattande.

60 saker bör förbättras

En sammanställning av personalens svar pekar på mängder av brister. Der rör såväl hög arbetsbelastning och mycket övertid som att det behövs bättre information från ledningen. Krav på ökad personalomsorg samt en förnyad ledning på central nivå finns också.

Medarbetare vädjar om att de behöver få känna att de betyder något på arbetet och att ledningen ska lyssna på dem. Alarmerande är att personal inte trivs med att gå till jobbet.

Av de kommentarer som lämnats fritt visas även att medarbetare är rädda för reprimander och att det finns en rädsla gentemot ledning och kollegor.

Ledningen har tillsammans med facken gått igenom enkätsvaren. Efter det beslutades att arbetet med ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och några till områden ska prioriteras.

Hemlighåller svaren

I över två månader har Kristina Ericson, områdeschef vid Försäkringskassans kundcenter i Gävle, vägrat lämna ut handlingar trots lagkrav på skyndsamt agerande.

– Vi tittar på om vi kan tillmötesgå din önskan och återkommer så snart vi är klara, förklarade hon efter mer än en månad.

Därefter har hon lämnat ut vissa delar, men hållit hemligt de handlingar som visar personalens påpekanden om att omkring 60 punkter bör förbättras. Även det hemliga har dock idag läckt med stöd av den grundlagsfästa meddelarfriheten.

Anmälan till Arbetsmiljöverket utreds fortfarande. Kristina Ericson och hennes chef tf försäkringsdirektör Elisabeth Hultengren har avböjt att kommentera. Anledningen är Arbetsmiljöverkets pågående granskning som de menar välkomnas.