Kategorier
Frilans

Advokat Veronica Johansson bryter flagrant mot god advokatsed

En advokat ska alltid ha god advokatsed och klientens bästa som det främsta.

Men det verkar inte advokat Veronica Johansson vid advokatfirman Wikner AB i Falun bry sig så mycket om. Åtminstone inte när firman uppenbart åsidosatte gällande regler mot en före detta klient.

Enligt god advokatsed ska slutfakturering ske utan dröjsmål efter att ett uppdrag avslutats. I ett fall på senare tid har Veronica Johansson väntat i över ett år.

”Jag kommer inte besvara några frågor”, skriver advokat Veronica Johansson till ready24seven.se.

Advokat Mats Wikner, firmans chef, har också beretts tillfälle att bemöta kritiken, men svarade inte alls. 

Eftersom han inte har hört av sig så söktes han i sin bostad i Falun.

– Absolut går god advokatsed före att få in pengar till firman, säger han vid besöket.

Se nedan vad som mer hände vid besöket. I bakgrunden hörs Mats fru advokat Catharina Wikner, f d vice chefsåklagare.

Advokaterna Mats Wikner och Veronica Johansson har dessutom fått en ny möjlighet att bemöta omständigheterna i videon utan att ha svarat.

Inte heller har firman meddelat att de fakturor som skickats i strid med god advokatsed dragits tillbaka. I praktiken är advokatfirman alltså inte beredd att leva upp till det som utlovas  – pengar går före god advokatsed.

Ifall någon förändring sker kommer artikeln omgående att uppdateras.

MIKAEL LUNDH

 

God advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed 

– Med kommentar, reviderad februari 2016 

4.6 Slutfakturering och redovisning 

4.6.1 När ett uppdrag slutförts eller upphört på annat sätt, skall slutfaktura tillställas klienten utan dröjsmål om inte endast delfakturering tillämpats. 

Källa: https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-med-kommentarer-februari-2016.pdf