Granskning av Gävle tingsrätt: – Stort problem, menar advokaterna – Inget problem, tycker domstolschefen

Varje gång tingsrätten ska välja en offentlig försvarare till en misstänkt eller ett målsägarbiträde åt ett brottsoffer måste någon utses. Enligt Gävle tingsrätt rör det sig om över tusen förordnanden per år för bara den domstolen, som ska fördelas rättvist mellan främst advokatbyråer.

Men nu riktas kritik mot tingsrättens chef lagmannen Anita Wallin Wiberg.

– Vi behöver full transparens i hur uppdragen fördelas, vilket helt saknas, säger en advokat som vill vara anonym för att inte riskera förlora uppdrag om denne namnges.

I dagsläget väljer domstolshandläggare ut advokater och andra jurister efter en lista, men det förs inga anteckningar om hur uppdragen fördelas. Det finns inte heller några skriftliga riktlinjer för fördelningen. Justitieombudsmannen har bland andra påpekat att fördelningen ska ske rättvist.

– Systemet idag är fullständigt galet och orättvist i Gävle tingsrätt. Vissa advokater får säkert tio gånger fler uppdrag än andra, och helt utan anledning. Det bygger på godtycke och strider mot förvaltningslagens grundregler, säger advokaten.

– I andra tingsrätter fungerar det mycket bättre, exempelvis i Stockholmsregionen.

Anita Wallin Wiberg har dock svårt att förstå advokatens kritik.

– Vi har inte det problemet, menar hon.

 Hon förnekar också att godtycke som detta från en tingsrätts ledning kan ge signaler till personer kopplade till domstolen och samhället i stort att rättvisa och rättssäkerhet inte är så viktigt.

– Det finns inget godtycke, uppger hon.

Då en annan advokat får höra hur tingsrätten resonerar blir denne upprörd.

– Det här är ett stort problem, och det borde man förstå från tingsrättens sida. Ingen törs ta upp det i rädsla för att förlora uppdrag och levebröd, speciellt eftersom Anita Wallin Wiberg är allt utom förstående och ödmjuk.

Men även i denna del förnekar hon kritiken.

– Vill advokater rikta välgrundad kritik mot tingsrätten är de mycket välkomna att göra det. 

I vissa delar är hon däremot självkritisk.

– Vi strävar alltid efter ett gott bemötande och kan säkert förbättra oss i ett eller annat avseende.

När ytterligare frågor ställs medger också lagmannen att advokatsidan har gjort påpekanden om hur jurister utses. Och att tingsrätten faktiskt är medveten om att kritik finns.

– Jag har haft ett möte under hösten med en advokat men har tyvärr inga anteckningar. Det vi diskuterade var just denna frågeställning om förordnanden av offentliga försvar.

Vidare kommer det också fram att hon inte lyckats förändra dagens rutiner.

– Tingsrätten har ännu inte kommit på en enkel och rationell lösning, medger hon.

Tillsammans med skriftliga frågor till domstolschefen skickades en mall visande hur andra tingsrätter har löst problemet på ett enkelt, rättvist och transparent sätt. Det arbetssättet kommenterades inte mer än att det skulle skickas till en samordnande advokat för fortsatt diskussion.

Hur som helst verkar advokaterna och lagmannen ha en gemensam grundsyn.

– Det är viktigt med ett öppet, tydligt och rättvist system för fördelning av förordnanden, som alla som vill kan kontrollera, menar både Anita Wallin Wiberg och advokaterna.

Granskningen fortsätter.

MIKAEL LUNDH

Fotnot.  En misstänkt eller ett brottsoffer har i vissa fall eget önskemål om advokat och då ska den föreslagne vanligen få uppdraget. Då behöver inte tingsrätten välja någon.

Änglavård lät nerkräkt, nerkissad och nerbajsad dement pensionär ligga i misär

En tragisk historia med en dement pensionär i misär har uppdagats i Gävle. Anhöriga menar att hemtjänstföretaget Änglavård trots upprepade tillsägelser låtit det gå alldeles för långt.

– Tjejen från hemtjänsten såg att kvinnan låg nerbajsad, nerkissad och nedspydd. Hon klev i spyorna, men gjorde ingenting för att städa upp. Det är horribelt, säger en anhörig.

De anhöriga berättar om att de vid ett flertal tillfällen försökt få till en förbättring utan att lyckas.

– Efter klagomål började de torka diskbänken lite bättre under några dagar, men sedan var det tillbaka i de gamla spåren. Det var väldigt ohygieniskt och de har ingen känsla för hygien.

– Jag har ringt och sagt till och de säger att de ska bättra sig, men det händer ingenting.

 

Vid samtalet med en anhörig framkommer fler häpnadsväckande saker.

– Trots att de ska tvätta åt pensionären har de inte gjort det på över ett år. Kanske har de bokat någon tid, men äckligt smutsiga handdukar i badrummet vittnar om den uteblivna tvätten. Och samma sak gör de nerbajsade kläderna i högar i skåpen.

Vid flera tillfällen har de anhöriga tagit hem smutsiga kläder och handdukar och tvättat dem.

– Inte heller har Änglavård skött medicineringen. Ofta ligger tabletter på golvet eller på bordet. Då har de lämnat tabletterna och stuckit. Sedan går det inte att veta hur länge de legat där.

– Två gånger under året har hemtjänstpersonalen lämnat pensionären liggande i sängen utan att orka resa sig upp uttorkad efter magsjuka och utan att vare sig kontakta anhöriga eller sjuksköterska. Hade inte vi anhöriga hållit koll på att hon inte vare sig ätit eller druckit på ett par dygn hade hon nog inte levt idag.

Anhöriga berättar att de i ett sista försök att få ordning på situationen gjorde en checklista för vad som behöver göras varje dag. Ett block köptes där man bad personalen anteckna om något på listan inte fungerade och varför.

– Men blocket är tomt och i princip inget görs på listan. Jag rekommenderar ingen att välja Änglavård. De lämnar pensionärer ensamma för att dö nerbajsade i spyor.

Änglavård har sökts utan att ha svarat.

 

 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/naringsliv/gefle-seniorservice-byter-namn-till-anglavard-det-gamla-namnet-var-obrukbart

https://www.arbetarbladet.se/artikel/gavleborg/gavle/kommunen-sager-upp-avtalet-med-gefle-seniorservice

 

Advokat Veronica Johansson bryter flagrant mot god advokatsed

En advokat ska alltid ha god advokatsed och klientens bästa som det främsta.

Men det verkar inte advokat Veronica Johansson vid advokatfirman Wikner AB i Falun bry sig så mycket om. Åtminstone inte när firman uppenbart åsidosatte gällande regler mot en före detta klient.

Enligt god advokatsed ska slutfakturering ske utan dröjsmål efter att ett uppdrag avslutats. I ett fall på senare tid har Veronica Johansson väntat i över ett år.

”Jag kommer inte besvara några frågor”, skriver advokat Veronica Johansson till ready24seven.se.

Advokat Mats Wikner, firmans chef, har också beretts tillfälle att bemöta kritiken, men svarade inte alls. 

Eftersom han inte har hört av sig så söktes han i sin bostad i Falun.

– Absolut går god advokatsed före att få in pengar till firman, säger han vid besöket.

Se nedan vad som mer hände vid besöket. I bakgrunden hörs Mats fru advokat Catharina Wikner, f d vice chefsåklagare.

Advokaterna Mats Wikner och Veronica Johansson har dessutom fått en ny möjlighet att bemöta omständigheterna i videon utan att ha svarat.

Inte heller har firman meddelat att de fakturor som skickats i strid med god advokatsed dragits tillbaka. I praktiken är advokatfirman alltså inte beredd att leva upp till det som utlovas  – pengar går före god advokatsed.

Ifall någon förändring sker kommer artikeln omgående att uppdateras.

MIKAEL LUNDH

 

God advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed 

– Med kommentar, reviderad februari 2016 

4.6 Slutfakturering och redovisning 

4.6.1 När ett uppdrag slutförts eller upphört på annat sätt, skall slutfaktura tillställas klienten utan dröjsmål om inte endast delfakturering tillämpats. 

Källa: https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-med-kommentarer-februari-2016.pdf