Kategorier
Frilans

Fortsatta problem för Skaparbyn

Stridigheterna fortsätter år efter år kring Skaparbyn i Hedesunda – en kultursatsning för barn och unga som har stor potential och är unik i sitt slag.

Föreningen har fått möjlighet att bemöta kritiken ytterligare utan att ha avhörts.

Kategorier
Frilans

S-politiker anklagar personal i omsorgen för att fått covid-19 vid fester

Det var vid omvårdnadsnämndens möte idag som Ellinor Hedblom (S) riktade allvarliga anklagelser mot omvårdnadsspersonal i Hamrånge med omnejd.

Beskyllningen gjordes vid det extra inkallade mötet när frågan om personalbrist till följd av sjukdom togs upp. 

– Man har haft väldigt mycket fester därute som är orsaken till att medarbetare fått covid-19, sa hon.

Källan till anklagelserna ville hon inte gå in på men hänvisar till facebook och person eller personer hon varit i kontakt med.

Ellinor Hedblom fortsatte sedan med att fråga politikern Anna–Karin Åström (SD) som även arbetar som samordnare inom äldreomsorgen i Gävle kommun om medarbetarnas uppträdande.

– Hur har ni diskuterat om detta på arbetsplatsen och med cheferna och så vidare?

Svaret från Anna–Karin Åström kom snabbt och var tydligt.

– Vår personal har jobbat häcken av sig. När de har varit lediga har de vare sig haft ork, tid eller lust att gå på några fester. Så är det med vår personal i alla fall så jag vet inte varifrån du fått det.

SD-politikern förklarade också hur påfrestande året varit för de anställda.

– Det har varit väldigt jobbigt med att väldigt många gått bort, personalen har varit väldigt ledsna så det har verkligen tagit på krafterna.

– Man har inte gått på olika tillställningar. Man har gått till jobbet och sedan har man gått hem och sedan har man gått till jobbet igen. Väldigt påfrestande. Oerhört tungt helt enkelt.

Ellinor Hedblom har inte trots upprepade försök gått att nå för ytterligare kommentar.

MIKAEL LUNDH

Uppdatering 29 jan 2021

Ellinor Hedblom avhörs och menar att hon inte har anklagat personalen för att ha haft fester och då fått covid-19 utan att det var rykten hon försökte få svar på om de var sanna. Hon inser att hon formulerade sig dåligt och ber om ursäkt om någon tagit illa vid sig. Dessutom uppger hon att hon själv arbetat inom äldreomsorgen och vet hur hårt personalen arbetar och sliter samt att hon har stort förtroende för dem.

Redaktionens kommentar: Anklagelsen återgiven i artikeln framställdes tydligt under nämndmötet och finns inspelad.

Kategorier
Frilans

Kommunalrådet Peter Kärnström tar inte avstånd från korruption – hyresgäster får betala för anställdas stölder och oegentligheter

En granskning visar att anställda vid Sandvikenhus har använt arbetsgivarens egendom för personligt bruk. Det gäller bland annat användning av utrustning och fordon på fritiden.

Johan Persson, ekonomichef för Sandvikenhus AB, har fått frågor om det och skriver:

– Om det nu är så att vi nyttjat Sandvikenhus vagn/plattform vid detta tillfälle så är det såklart inte rätt och kommer ej upprepas.

Under granskningen, som pågått sedan i våras, har dold kamera använts för att visa vad som försiggår vid bostadsbolaget. Även stöld och tvätt av egna bilar på arbetstid har dokumenterats. 

Men det är inget som kommunalrådet Peter Kärnström (S) i Sandviken tar avstånd från. Följande frågor vägrar han svara på.

Jag har filmat anställda som stjäl från Sandvikenhus och även filmat anställda som privat nyttjar utrustning från Sandvikenhus, t ex bolagets fordon på helger. Det verkar inte finnas någon kontroll alls. Har du någon kommentar till det?

Inget svar. 

Är det meningen att hyresgästerna, bland andra ensamstående mammor som ofta är lågavlönade i exempelvis vården, ska betala för detta otyg av anställda? 

Inget svar.

I samband med granskningen har också VD Stefan Lundqvist vid Sandvikenhus ombetts att svara på frågor framför kameran.

– Svar på frågan om filmad intervju är nej, skriver Johan Persson.

Enligt polismyndigheten är korruption ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. 

Att använda arbetsgivarens egendom privat är ett tydligt exempel på det. Att det är ovetande hyresgäster som i slutändan får betala för slitage och uppkomna kostnader gör ju inte saken mindre allvarlig.

Som en del av min granskning har loggar från anställdas passage in i Sandvikenhus lokaler på fritiden begärts ut. Det kommunala bolaget motarbetar dock granskningen genom att sekretessbelägga dem. 

När så sker måste ett överklagbart beslut fattas, men det har inte gjorts. Att omöjliggöra ett överklagande är i strid med grundlagen. Men inte heller det tar kommunalrådet Peter Kärnström avstånd från. Han har givits möjlighet att kommentera det.

Inget svar.

Granskningen fortsätter och kommer att publiceras i sin helhet framöver. 

Bland annat kommer den att visa att en chef vid Sandvikenhus gjort en korrupt upphandling. Ett företag som deltagit i en upphandling har i efterhand tillåtits justera priset. Att göra så är förbjudet.

Företagets pris blev då det lägsta och upphandlingen vanns. Andra anbudsgivare fick inte samma möjlighet. Ägaren för det vinnande företaget förekommer också som anställd vid Sandvikenhus.

MIKAEL LUNDH

Uppdatering 12 nov 2020

Ett överklagbart beslut fattades av Sandvikenhus en dag efter ovanstående publicering. Beslutet är överklagat till kammarrätten.

Källa: Korruption

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/