Kategorier
Frilans

Kommunalrådet Peter Kärnström tar inte avstånd från korruption – hyresgäster får betala för anställdas stölder och oegentligheter

En granskning visar att anställda vid Sandvikenhus har använt arbetsgivarens egendom för personligt bruk. Det gäller bland annat användning av utrustning och fordon på fritiden.

Johan Persson, ekonomichef för Sandvikenhus AB, har fått frågor om det och skriver:

– Om det nu är så att vi nyttjat Sandvikenhus vagn/plattform vid detta tillfälle så är det såklart inte rätt och kommer ej upprepas.

Under granskningen, som pågått sedan i våras, har dold kamera använts för att visa vad som försiggår vid bostadsbolaget. Även stöld och tvätt av egna bilar på arbetstid har dokumenterats. 

Men det är inget som kommunalrådet Peter Kärnström (S) i Sandviken tar avstånd från. Följande frågor vägrar han svara på.

Jag har filmat anställda som stjäl från Sandvikenhus och även filmat anställda som privat nyttjar utrustning från Sandvikenhus, t ex bolagets fordon på helger. Det verkar inte finnas någon kontroll alls. Har du någon kommentar till det?

Inget svar. 

Är det meningen att hyresgästerna, bland andra ensamstående mammor som ofta är lågavlönade i exempelvis vården, ska betala för detta otyg av anställda? 

Inget svar.

I samband med granskningen har också VD Stefan Lundqvist vid Sandvikenhus ombetts att svara på frågor framför kameran.

– Svar på frågan om filmad intervju är nej, skriver Johan Persson.

Enligt polismyndigheten är korruption ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. 

Att använda arbetsgivarens egendom privat är ett tydligt exempel på det. Att det är ovetande hyresgäster som i slutändan får betala för slitage och uppkomna kostnader gör ju inte saken mindre allvarlig.

Som en del av min granskning har loggar från anställdas passage in i Sandvikenhus lokaler på fritiden begärts ut. Det kommunala bolaget motarbetar dock granskningen genom att sekretessbelägga dem. 

När så sker måste ett överklagbart beslut fattas, men det har inte gjorts. Att omöjliggöra ett överklagande är i strid med grundlagen. Men inte heller det tar kommunalrådet Peter Kärnström avstånd från. Han har givits möjlighet att kommentera det.

Inget svar.

Granskningen fortsätter och kommer att publiceras i sin helhet framöver. 

Bland annat kommer den att visa att en chef vid Sandvikenhus gjort en korrupt upphandling. Ett företag som deltagit i en upphandling har i efterhand tillåtits justera priset. Att göra så är förbjudet.

Företagets pris blev då det lägsta och upphandlingen vanns. Andra anbudsgivare fick inte samma möjlighet. Ägaren för det vinnande företaget förekommer också som anställd vid Sandvikenhus.

MIKAEL LUNDH

Uppdatering 12 nov 2020

Ett överklagbart beslut fattades av Sandvikenhus en dag efter ovanstående publicering. Beslutet är överklagat till kammarrätten.

Källa: Korruption

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.