Kategorier
Frilans

Granskning av Gävle tingsrätt: – Stort problem, menar advokaterna – Inget problem, tycker domstolschefen

Varje gång tingsrätten ska välja en offentlig försvarare till en misstänkt eller ett målsägarbiträde åt ett brottsoffer måste någon utses. Enligt Gävle tingsrätt rör det sig om över tusen förordnanden per år för bara den domstolen, som ska fördelas rättvist mellan främst advokatbyråer.

Men nu riktas kritik mot tingsrättens chef lagmannen Anita Wallin Wiberg.

– Vi behöver full transparens i hur uppdragen fördelas, vilket helt saknas, säger en advokat som vill vara anonym för att inte riskera förlora uppdrag om denne namnges.

I dagsläget väljer domstolshandläggare ut advokater och andra jurister efter en lista, men det förs inga anteckningar om hur uppdragen fördelas. Det finns inte heller några skriftliga riktlinjer för fördelningen. Justitieombudsmannen har bland andra påpekat att fördelningen ska ske rättvist.

– Systemet idag är fullständigt galet och orättvist i Gävle tingsrätt. Vissa advokater får säkert tio gånger fler uppdrag än andra, och helt utan anledning. Det bygger på godtycke och strider mot förvaltningslagens grundregler, säger advokaten.

– I andra tingsrätter fungerar det mycket bättre, exempelvis i Stockholmsregionen.

Anita Wallin Wiberg har dock svårt att förstå advokatens kritik.

– Vi har inte det problemet, menar hon.

 Hon förnekar också att godtycke som detta från en tingsrätts ledning kan ge signaler till personer kopplade till domstolen och samhället i stort att rättvisa och rättssäkerhet inte är så viktigt.

– Det finns inget godtycke, uppger hon.

Då en annan advokat får höra hur tingsrätten resonerar blir denne upprörd.

– Det här är ett stort problem, och det borde man förstå från tingsrättens sida. Ingen törs ta upp det i rädsla för att förlora uppdrag och levebröd, speciellt eftersom Anita Wallin Wiberg är allt utom förstående och ödmjuk.

Men även i denna del förnekar hon kritiken.

– Vill advokater rikta välgrundad kritik mot tingsrätten är de mycket välkomna att göra det. 

I vissa delar är hon däremot självkritisk.

– Vi strävar alltid efter ett gott bemötande och kan säkert förbättra oss i ett eller annat avseende.

När ytterligare frågor ställs medger också lagmannen att advokatsidan har gjort påpekanden om hur jurister utses. Och att tingsrätten faktiskt är medveten om att kritik finns.

– Jag har haft ett möte under hösten med en advokat men har tyvärr inga anteckningar. Det vi diskuterade var just denna frågeställning om förordnanden av offentliga försvar.

Vidare kommer det också fram att hon inte lyckats förändra dagens rutiner.

– Tingsrätten har ännu inte kommit på en enkel och rationell lösning, medger hon.

Tillsammans med skriftliga frågor till domstolschefen skickades en mall visande hur andra tingsrätter har löst problemet på ett enkelt, rättvist och transparent sätt. Det arbetssättet kommenterades inte mer än att det skulle skickas till en samordnande advokat för fortsatt diskussion.

Hur som helst verkar advokaterna och lagmannen ha en gemensam grundsyn.

– Det är viktigt med ett öppet, tydligt och rättvist system för fördelning av förordnanden, som alla som vill kan kontrollera, menar både Anita Wallin Wiberg och advokaterna.

Granskningen fortsätter.

MIKAEL LUNDH

Fotnot.  En misstänkt eller ett brottsoffer har i vissa fall eget önskemål om advokat och då ska den föreslagne vanligen få uppdraget. Då behöver inte tingsrätten välja någon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.