Kategorier
Frilans

Granskning av advokat Ylva Fransson

Sedan en tid tillbaka pågår en ingående granskning av advokat Ylva Fransson, Holland Advokatbyrå. Hon har i stor omfattning varit ombud för försäkringsbolag mot enskilda som råkat ut för person- och vårdskador. Vid en preliminär genomgång av handlingar hon lämnat till domstolar har tillräckliga frågetecken uppkommit för en fortsatt granskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.