Anonymitet

Som uppgiftslämnare har du i princip alltid rätt att vara anonym. Skyddet är starkt i tryckfrihetsförordningen, speciellt för anställda inom offentlig förvaltning som har meddelarskydd.

Det innebär bland annat full anonymitet, att chefer och ledningen inte får efterforska vem som lämnar uppgifter samt att dessa inte heller får utsätta någon som lämnat en uppgift för någon som helst olägenhet (s k repressalieförbud).

Tryckfrihetsförordningen kap. 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.