Psykiatri Stockholm utför inte utlovade utredningar

Akut sjuka patienter får inte de utredningar som utlovas. En chefsläkare har uppmanat jourläkare att inte skriva remisser. Detta för att inte ”drunkna i byråkrati”, som denne skriver. Se video:

Jag kommer framöver då och då lägga ut en och annan video från vissa projekt.

Nämndeman nr 2 döms för grovt bedrägeri

Ytterligare en nämndeman dömd. Nu villkorlig dom och skadestånd på 150 000 kr. Nämndemannen säger dock att hon är oskyldig och kan överklaga domen.

Jag har varit delaktig i granskningen, se post nedan från 9 april 2018.

Se mer här.